آزمون آنلاین/مسابقه

ادبیات 1

دانش آموزان عزیز این تست شماره یازده ادبیات نهم  هست . خواهشمندم با حفظ آرامش و دقت پاسخ دهید  زیرا  فقط یک بار می توانید در آن شرکت کنید
  • زمان پاسخگویی شما به آزمون 10 دقیقه می باشد ولی سایت از 18 الی 18:30 باز خواهد بود.

     
آزمون آنلاین

مطالعات

 
دانش آموزان این ازمونک به صورت چند گزینه ای است و دقت به مدت ان که10دقیقه می باشد داشته باشید موفق باشید
 
 

     
آزمون آنلاین

دینی


     
آزمون آنلاین

زبان


     
آزمون آنلاین
     
آزمون آنلاین

عربی

 
دانش آموزان این آزمونک به صورت چند گزینه ای است و دقت به مدت ان که10دقیقه می باشد داشته باشید موفق باشید
 
 

     
آزمون آنلاین

قرآن

 
دانش آموزان این ازمونک به صورت چند گزینه ای است و دقت به مدت ان که10دقیقه می باشد داشته باشید موفق باشید
 
 

  آزمون آنلاین  

ریاضی

دانش آموز

   
  آزمون آنلاین  

علوم

دانش آموز

   
  آزمون آنلاین  

امادگی


   
  آزمون آنلاین  
   
  آزمون آنلاین  

ادبیات

 
 
دانش آموزان عزیز با آرزوی موفقیت شما این آزمون به صورت چهار گزینه ای است . خواهشمندم به مدت آن که30 دقیقه می باشد ،دقت داشته باشید