7 خرداد 1391

تقدیروتشكر

كسب رتبه اول جشنواره سرودمدرسه(جشنواره مدرسه عشق)
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

16 اردیبهشت 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

9 اردیبهشت 1391

حضور دقیق وبدون غیبت دانش آموزان

باتوجه به ایام كوتاه باقیمانده سال تحصیلی ونقش موثرآن درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهشمنداست نسبت به حضوردقیق وبدون غیبت دخترمان دركلاس درس تا تاریخ 30/2/91نظارت مناسب بفرمائید.
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

3 اردیبهشت 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

29 فروردین 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

29 فروردین 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

29 فروردین 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

20 فروردین 1391

اعلام ضوابط وشرایط آزمون ورودی دبیرستان های فرهنگ

   اعلام ضوابط وشرایط آزمون ورودی دبیرستانهای فرهنگ ازسوی آموزش وپرورش(قابل توجه دانش آموزان سوم راهنمایی)

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 4
(1 نظر )

16 فروردین 1391

حضور دانش آموزان در كلاس درس

حضورجدی دخترانمان درروزهای اندك باقیمانده سال تحصیلی در كلاس درس (نداشتن غیبت)تأثیرمستقیم درارتقای یادگیری ونمرات دانش آموزان دارد.
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

16 فروردین 1391

برنامه امتحانات فروردین ماه

از والدین گرامی خواهشمند است با توجه به تأثیرمستقیم نمرات مستمرماهانه درنمرات پایان سال(نوبت دوم)دانش آموزان،نسبت به حفظ آرامش منزل وبرنامه ریزی مناسب مطالعاتی وتلاش برای ارتقای یادگیری
مساعدت لازم رامبذول فرمائید.
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2